Hva er det første jeg bør gjøre etter en yrkesskade?

Oppsøk lege med en gang når du har blitt skadet på jobben. Sjansene for å bli helt skadefri er størst dersom du gjør de riktige tingene fra starten av. Vær nøye med at skader og symptomer blir nedtegnet i journalen hos lege. Du har rett til å få lese gjennom journalen før du går for å kontrollere at legen har fått med seg det du har sagt.

 

Advokat – Som yrkesskadet er det viktig å få en vurdering av sin sak og hvilke rettigheter en har. Vi gir informasjon om hva en bør passe på. Det er viktig med tidlig informasjon for å sikre dine rettigheter best mulig. Basert på vår erfaring er det av stor betydning å få med relevant informasjon om ulykken i skademeldingen til forsikringsselskapet. Vi hjelper til med å få dekket utgifter fra forsikringsselskapet, dekket inntektstap, valg av spesialist, fremsettelse av endelig erstatningskrav og forhandlinger med forsikringsselskapet.

Den første konsultasjonen i form av en telefonsamtale er alltid gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre. Deretter dekker som hovedregel forsikringsselskapet vårt advokatsalær. Nærmere informasjon gis i forbindelse med inngåelse av oppdragsavtale.