26.04.2018 — 12:38

Ulykke på reise til og fra jobb?

Ulykke på reise til og fra jobb med sykkel, bil, eller offentlig transportmiddel?

Det skjer rundt 4.000 sykkelulykker hvert år. Mange av ulykkene skjer på vei til eller fra jobb. Det kan være bare du som er involvert i ulykken eller det kan f.eks være kollisjon med bil. En del skader har lengre følger og noen gir varige skader som i begge tilfeller kan føre til sykemelding, inntektstap og ekstrautgifter. Har du som syklist og arbeidstaker rett til erstatning etter reglene for yrkesskade? Har arbeidsgiver forsikringer som kan dekke tapet eller er det andre muligheter? Hva dekker dine egne forsikringer? Du finner svarene på Yrkesskadekontoret.no.

Del dette på Facebook