25.04.2018 — 11:07

PTSD – posttraumatisk stresslidelse

PTSD  – posttraumatisk stresslidelse utvikles som følge av en hendelse som er usedvanlig truende eller av katastrofal art. Det kan f.eks være at en har vært vitne til eller har opplevd  noe som innebærer livsfare, fysisk skade eller trussel om det, som igjen kan føre til ulike reaksjoner som flashbacks, angst, unnvikelse mm. Skjer det i yrke eller i trafikken vil en ha krav på erstatning for det økonomiske tapet PTSD medfører og eventuell menerstatning fra det ansvarlige forsikringsselskapet. Les mer om PTSD her:

Del dette på Facebook