NAV

NAV Inkluderende arbeidsliv

Det er viktig å være oppmerksom på noen av de rettighetene en som arbeidstaker har etter en skade. Det vises til informasjonen fra NAV nedenfor.

NAV har virkemidler for å beholde personer i arbeid

Alle virkemidlene er tilgjengelige for arbeidstakere som er ansatt hos en arbeidsgiver, noen også for selvstendig næringsdrivende. For arbeidstakere som er ansatt i en Inkluderende arbeidslivsvirksomhet, er noen særskilte virkemidler tilgjengelig.

Virkemidler for et merinkluderende arbeidsliv

Oppfølging av sykmeldte- tiltak og virkemidler

Arbeidsavklaringspenger(AAP)