Hva er yrkesskadekontoret?

På disse sidene vil du finne informasjon om hva slags rettigheter og plikter du har etter en yrkesskade eller yrkessykdom.

Vi kan forsiktig anslå at du som skadet vil oppnå mellom 50% og 100% mer i erstatning ved å bruke våre erfarne advokater, enn ved å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet. Som skadet vil du få en mer riktig erstatning ved å bruke vår profesjonelle bistand.

Informasjonssiden om yrkesskader er opprettet av Advokatfirmaet Unneland AS som har mer enn 20 års erfaring innen erstatningsrett.