24.11.2015 — 13:08

Erstatning til barn – endringer i reglene om utmåling

Justiskomiteen har lagt frem forslag til Stortinget om endringer i skadeerstatningsloven om erstatning til barn. Høyesterett kritiserte dagens regler i en dom i 1993 fordi reglene gir for dårlig erstatning til barn under 16 år. I forslaget går man inn for å videreføre standardisert erstatning, men det foreslås betydelige endringer for å styrke det erstatningsrettslige vernet til unge skadelidte. Det foreslås å utvide barneerstatningsreglenes virkeområde til personer som er yngre enn 19 år, å skille utmåling av inntektstap fra utmåling av såkalt hjemmearbeidstap, og å skille utmåling av inntektstap fra utmåling av menerstatning. Modellen for utmålingen av inntektstap foreslås som en tofasemodell, hvor fremtidstapet som hovedregel gjøres opp det året skadelidte fyller 21 år, ettersom man da normalt har bedre forutsetning for å vurdere ervervsevnen.

 

Les innstillingen om lovforslaget her.

Del dette på Facebook